• Kolczyki MAJA DRZEWO ŻYCIA srebro

  • Kolczyki wikińskie FINNA brąz

  • Pierścień średniowieczny LUCY morski opal srebro

  • Naszyjnik średniowieczny NEMIA 55 cm srebro

Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE I ZWROTY

Reklamacja

Na wszystkie produkty zakupione w sklepie www.wanaheim.pl przysługują Ci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od daty zakupu zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141 z późn. zm.).

Procedura reklamacji

W celu rozpatrzenia reklamacji prosimy o przesłanie następujących informacji:

  1. opis wady i okoliczności jej powstania,
  2. prosimy o dołączenie 4 do 5 zdjęć przedstawiających wadliwy produkt. Zdjęcia powinny obejmować zarówno całość artykułu (przednią i tylną część), jak i miejsce zawierające defekt. 
  3. zdjęcia prosimy przesłać drogą e-mailową na adres wanaheim.info@gmail.com.  Zachęcamy do używania następujących formatów zdjęć: ZIP, JPEG, RAR.
  4. Po otrzymaniu wszystkich informacji reklamacja zostanie natychmiast opracowana. Wiadomość dotyczącą dalszego postępowania otrzymają Państwo tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.

Warunki reklamacji określone są w regulaminie sklepu internetowego wanaheim.pl punktach:

2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, oraz 6 i 7

Reklamacji nie podlegają:

  • uszkodzenia mechaniczne (otarcie, rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, itp.), oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji,
  • uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania przedmiotów niezgodnie z przeznaczeniem,

Zawiadomienie nas o niezgodności towaru z umową musi nastąpić najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia tejże niezgodności. Ponadto po stwierdzeniu niezgodności nie można użytkować uszkodzonego towaru.

Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego artykułu. W przypadku uznania reklamacji klient otrzymuje częściowy lub całkowity zwrot zapłaconej kwoty w zależności od skali uszkodzenia.

Reklamacja

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.

3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:

3.1. pisemnie na adres Sprzedawcy: - adres e-mailowy Sprzedawcy wanaheim.info@gmail.com

lub - adres korespondencyjny: ul. Leśna 14, 62-081 Przeźmierowo

3.2. osobiście w siedzibie firmy (po uprzednim umówieniu się) ul. Leśna 14, 62-081 Przeźmierowo

4. Reklamacja powinna zawierać:

4.1. imię i nazwisko Konsumenta,

4.2. nazwę i kod Towaru oraz datę zakupu,

4.3. datę wystąpienia wady,

4.4.  opis i rodzaj dostrzeżonej wady,

4.5.  żądanie Konsumenta wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi: naprawa towaru, wymiana towaru na nowy wolny od wad, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.

6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy : Romana Wiśniewska, ul. Leśna 14, 62-081 Przeźmierowo. 

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11 oraz pkt. 14 niniejszego regulaminu.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:

3.1. w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy wanaheim.info@gmail.com

3.2. drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy ul. Leśna 14, 62-081 Przeźmierowo

4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

5.1.  dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

- obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

- polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów,

5.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym www.wanaheim.pl

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar.

12. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy: ul. Leśna 14, 62-081 Przeźmierowo

13. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

W przypadku produktu/towaru na indywidualne zamówienia, zawierające specjalne oczekiwania klienta, zwrot zakupionego produktu/towaru nie jest przyjmowany, chyba że, posiada on wady, jest uszkodzony, bądź niezgodny z zamówieniem.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl